Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

Szkoły Podstawowej w Kopciach

w roku szkolnym 2021/2022

Przew. Samorządu Uczniowskiego- Natalia Żarkowska

Zastępca przewodniczącej- Julia Kopeć

Skarbnik- Jakub Kwaśnik

Sekretarz- Dawid Kopeć