Rada rodziców

Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej w Kopciach

w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca Rady Rodziców                     – Iwona Kosiorowska

Zastępca przewodniczącej Rady Rodziców  – Marta Kaczorowska

Skarbnik Rady Rodziców                                 – Katarzyna Kowal

Sekretarz Rady Rodziców                                – Barbara Żarkowska

Członkinie Rady Rodziców:

Klasa 0               Monika Pogoda

Klasa I                Elżbieta Tereszkiewicz

Klasa II               Katarzyna kowal

Klasa III             Iwona Kosiorowska

Klasa IV             Lucyna Marut

Klasa V              Agnieszka Kopeć

Klasa VI             Tomasz Kozak

Klasa VII           Marta Kaczorowska

Klasa VIII          Barbara Żarkowska