Rada rodziców

Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej w Kopciach

w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca Rady Rodziców                     – Lucyna Szumierz

Zastępca przewodniczącej Rady Rodziców  – Monika Wiącek

Skarbnik Rady Rodziców                                 – Teresa Hopek

Sekretarz Rady Rodziców                                – Agnieszka Kopeć

Członkinie Rady Rodziców:

Klasa 0               Teresa Hopek

Klasa I                 Monika Pogoda

Klasa II               Barbara Tęcza

Klasa III             Małgorzata Pyra

Klasa IV             Lucyna Szumierz

Klasa V              Agata Puzio

Klasa VI             Agnieszka Kopeć

Klasa VII           Elżbieta Tęcza

Klasa VIII          Monika Wiącek