Uwaga ósmoklasiści

Opublikowano 8 kwietnia 2021, 10:54

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej, przekazuje Wam ósmoklasiści
 informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 

Informacje oraz materiały dostępne są na stronie internetowej szkoły  w zakładce REKRUTACJA
https://zstkolbuszowa.pl/index.php/rekrutacja-21-22