Bezpiecznie pomagam rodzicom w gospodarstwie rolnym

Opublikowano 2 października 2022, 09:42

Dnia 29.09.2022 odbyło się szkolenie dla uczniów oddziału przedszkolnego oraz klas 1-3 naszej szkoły pt. „Bezpiecznie pomagam rodzicom w gospodarstwie rolnym”. Spotkanie poprowadził pracownik PT KRUS w Kolbuszowej – Jerzy Błaszczak. Uczniom został zaprezentowany film ” Rodzina Porażków”. Zostały w nim pokazane czynności, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat (miedzy innymi):

 1. Zabronione jest powierzanie dzieciom kierowania ciągnikami rolniczymi.

2. Dzieciom nie wolno powierzać obsługiwania maszyn rolniczych – szczególnie kombajnów, kosiarek rolniczych, pras do słomy i siana oraz kopaczek do roślin okopowych.

3. Nie wolno powierzać dzieciom prac z użyciem pilarek łańcuchowych.

4. Dzieci nie wolno angażować do rozpalania i obsługi pieców centralnego ogrzewania.

5. Dzieci nie powinny uczestniczyć w czynnościach związanych z dźwiganiem i ręcznym przenoszeniem ciężkich przedmiotów.

6. Dzieci nie powinny wykonywać prac wymuszających długotrwałe przyjmowanie nienaturalnej pozycji ciała, itp.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.krus.gov.pl

Na koniec można było zdawać pytania. Młodsze dzieci otrzymały kolorowanki, a starsze dzieci, aby otrzymać nagrody musiały wykazać się wiedzą, np. rozwiązywały krzyżówki.