„O! nieszczęśliwa! O! uciemiężona Ojczyzno moja…”

Opublikowano 8 maja 2022, 08:33

Szkolna uroczystość z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, miała miejsce w naszej szkole 4 maja. Chcąc przybliżyć uczniom to ważne wydarzenie z historii naszego kraju, klasa VII przygotowała montaż słowno-muzyczny. Dziewczynki z klasy I i II recytowały wiersze, mówiące o tych wydarzeniach, o miłości do Ojczyzny i o Konstytucji.
Krótkie scenki historyczne uzupełnione narracją przybliżyły w sposób dla wszystkich ciekawy  główne założenia Konstytucji 3 Maja oraz historię jej powstania. Uroczysty nastrój podkreślały recytowane fragmenty poezji oraz  piękne pieśni patriotyczne. Była to okazja do refleksji, do pielęgnowania patriotyzmu wśród najmłodszych oraz do przeżycia dumy z tego, że jest się Polakiem.
Dziękujemy uczniom i nauczycielom za włożony trud w przygotowanie akademii.